Rekonštrukcia západného pavilónu – záverečná etapa

 Projekt: Rekonštrukcia západného pavilónu – záverečná etapa je finančne podporený Nadáciou Slovenskej sporiteľne.