Pozvánka na zasadnutie OZ

Dňa 27. júna 2018, t. j. v stredu o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu v Chtelnici uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Viac informácií nájdete v priloženom súbore: