Odpisovanie vody v obci

TAVOS a OPS Chtelnica oznamujú, že odo dňa 11. 06. 2018 bude v obci prebiehať odpis stavu vodomeru. Obyvateľov, ktorí majú vodomer na neprístupnom mieste, žiadame o umiestnenie informácie o spotrebe vody na viditeľnom mieste.