Oznam o letnej prevádzke v materskej škole

Oznamujeme rodičom, že školský rok 2017/2018 sa v materskej škole končí 29.06.2018.
Letná prevádzka len pre prihlásené deti začína 02.07.2018 a končí 13.07.2018.