Oravského paleta

CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom Vás pozýva na slávnostné otvorenie výstavy Oravského paleta, 18. 05. o 17.00 hod. Výstava potrvá do 24.06.2018.