Obchodná verejná súťaž na prenájom obecného priestranstva