Nový prevádzkovateľ TKR

Oznamujeme občanom, že Obec Chtelnica uzatvorila zmluvu s novým prevádzkovateľom televízneho káblového rozvodu so spoločnosťou PETROCOMP od 01.05.2018. Momentálne prebiehajú práce na stabilizácii prvkov káblového rozvodu, TKR prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, preto môže prichádzať ku krátkodobým výpadkom TV signálu. V prípade problémov môžete volať na tel. číslo: 0902441588.