Oprava poruchy na vodovodnom potrubí

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. bude zajtra 11.04.2018 od 8:00 do 14:00 hod. pracovať na odstránení havárie na vodovodnom potrubí v obci Chtelnica na Partizánskej ulici pred č.187.

Počas týchto prác bude prerušená dodávka pitnej vody na približne jednu hodinu medzi 9:00 a 11:00 v celej obci okrem ulíc Rajňanská, Šimončiča, Pažitná a Kúria.