Zápis do 1. ročníka na šk. r. 2018/19

Zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 11.- 12. apríla 2018 v čase od 14.-17.00h v priestoroch základnej školy. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a vyplnený dotazník.

Viac info na: https://zschtelnica.edupage.org/