Návrh bytového domu Panšula III.

Predpokladaný termín realizácie: 2018/2019

Podľa projektovej dokumentácie bude vytvorených 31 bytových jednotiek a 23 parkovacích miest.