2 % pre OZ Naša Chtelnica

Darujte 2% z Vašich daní za rok 2017 pre OZ Naša Chtelnica. Podporíme realizovanie aktivít ako záchrana kaštieľa v Chtelnici, detské letné denné tábory, športové kluby a ich aktivity, turistiku a ekológiu a iné zmysluplné akcie.
Ak ste sa tak rozhodli, je potrebné vyplniť príslušné tlačivá.

 

1. Ak ste ZAMESTNANEC

 • do 15. februára treba požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane
 • zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať  sumu 2% alebo 3% na poukázanie (musí byť minimálne 3 Eurá)
 • potom vyplníte tlačivo s názvom Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane (3% v prípade, ak Ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú Ste pracovali)
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov
 • ak chcete podporiť výhradne rekonštrukciu kaštieľa v Chtelnici, označte znakom X pole ” súhlasím so zaslaním údajov mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane” a zašlite fotokópiu Vyhlásenia na e-mailovú adresu chtelnica@chtelnica.sk
 • obe tlačivá treba doručiť na daňový úrad do 30. apríla, alebo ich prineste na obecný úrad, alebo predsedníčke OZ Barbore Bocánovej a my ich doručíme na daňový úrad
 • minimálna výška sumy 2% je 3 €
 • nezabudnite si prečítať Poučenie na vyplnenie prehlásenia

 

2. Ak ste FYZICKÁ OSOBA

 • Vypočítajte si 2 % z Vašej dane, musí to byť minimálne 3 € pri fyzickej osobe, resp. 8 € pri právnickej osobe. Tlačivá daňového priznania už obsahujú kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Ak ste v roku 2017 odpracovali ako dobrovoľník viac ako 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete si uplatniť 3% z dane.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

 

Ďakujeme.