Oznámenie o prerušení prevádzky v základnej škole

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou oznamuje, že prevádzka základnej školy bude prerušená v dňoch 08.02.2018 do 09.02.2018. Riadna prevádzka začne od pondelka 12.02.2018. Dôvodom sú postupné znižujúce počty detí, pokračujúce respiračné ochorenie v ZŠ.