Oznámenie o prerušení prevádzky v materskej škole

Oznámenie o prerušení prevádzky v materskej škole.
Riaditeľ Základnej školy s materskou školou oznamuje, že prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 01.02.2018 do 02.02.2018. Riadna prevádzka začne od pondelka 05.02.2018. Dôvodom sú postupné znižujúce počty detí, pokračujúce respiračné ochorenie v MŠ.