Výzva pre všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností