Vianočné trhy – oznam pre remeselníkov

Žiadame predajcov, ktorí majú záujem predávať svoje výrobky na vianočných trhoch, aby sa dostavili vo štvrtok 07. decembra o 17:00 hod. do zasadačky OcÚ.