Výsledky volieb do VÚC 2017

I. okrsok II. okrsok spolu Percento
Iveta Babičová, Ing. 28 12 40 6,23
Denisa Bartošová, RNDr. 10 16 26 4,05
Martin Beluský, Ing., PhD 18 23 41 6,39
Jozef Bolješik, JUDr.,PhD. 45 39 84 13,08
Ján Bzdúšek, Bc. 10 14 24 3,74
Remo Ciccuto, Ing. 26 23 49 7,63
Martin Cifra 12 13 25 3,89
Marián Dóczy, Ing. 2 3 5 0,78
Lucia Drábiková, Mgr., PhD. 39 36 75 11,68
Jozef Drahovský, Mgr. 18 21 39 6,07
Stanislav Drobný,Bc. 11 24 35 5,45
Michal Fiala 5 11 16 2,49
Ján Forgáč 14 9 23 3,58
Marek Fořt 29 35 64 9,97
Milan Gajdoš, MuDr. 55 55 110 17,13
Lívia Gregoričková, Ing. 10 14 24 3,74
Renáta Hartling Oravcová 8 13 21 3,27
Ľubica Holecová, Ing. 3 8 11 1,71
Ján Horváth, Ing. 261 236 497 77,41
Michal Hynek, Mgr. 4 8 12 1,87
Peter Jančovič, Mgr., PhD. 14 11 25 3,89
Miroslav Juriš, Ing. 11 16 27 4,21
Zuzana Komárkoá, PhDr. 33 27 60 9,35
Vladislav Krasický 31 23 54 8,41
Dalibor Kuciaň, JUDr. 10 8 18 4,05
Magdaléna Kuciaňová, JUDr. 9 10 19 2,96
Márius Novák, MUDr. 2 3 5 0,78
Peter Ottinger, MUDr. 45 31 76 11,84
Pavol Paulovič 50 53 103 16,04
Igor Puobiš, JUDr. 19 27 46 7,17
Alexej Rymarenko, Ing. 6 1 7 1,09
Irena Sklenárová 11 17 28 4,36
Miroslav Sluka, Ing., MSc. 4 7 11 1,71
Alan Suchánek, MUDr. 60 47 107 16,67
František Tahotný, Bc. MBA 12 19 31 4,83
Peter Tremboš, RNDr., PhD. 4 6 10 1,56
Martin Valo 10 19 29 4,52
Milan Vozár, Ing. 10 10 20 3,12
József Berényi 1 0 1 0,16
Jaroslav Cehlárik 6 4 10 1,56
Tibor Mikuš 165 172 337 52,49
Márius Novák 4 11 15 2,34
Konrád Rigó 0 0 0 0,00
Jozef Viskupič 143 108 251 39,10
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1122 1076 2198
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 339 303 642
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 337 303 640
Počet platných hlasov predseda 319 295 614
Počet platných odovzdaných hlasov zastupit. 328 300 628
Percento volebnej účasti 30,21 28,16 29,21