Návrh VZN č. 8/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v Obci Chtelnica