Výzva na predloženie cenovej ponuky – Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Chtelnica – 2. etapa – doplnená k 08.09.2017