Oznámenie o uložení listovej zásielky

Obecný úrad Chtelnica, ohlasovňa pobytu, oznamuje občanovi Juraj Kováč, trvale bytom Obec Chtelnica, že mu bola doručená doporučená úradná listová zásielka určená do vlastných rúk.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte Chtelnica v úradných hodinách:
Pondelok: 7,30 hod. – 11,30 hod., 14,00 hod. – 15,30 hod.
Utorok: 7,30 hod. – 11,30 hod.
Streda: 7,30 hod. – 11,30 hod., 14,00 hod. – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 hod. – 11,30 hod., 14,00 hod. – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 hod. – 11,30 hod., 14,00 hod. – 15,30 hod.

Po tejto lehote bude písomnosť vrátená späť.

Dátum vyvesenia: 27.09.2017