V. Klubová výstava

Klub regionálneho umenia a histórie v Chtelnici Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie V. Klubovej výstavy KRUHu.