Oznámenie o uložení listovej zásielky občanovi Marek Benedikovič, ktorý má trvalý pobyt Obec Chtelnica

Obecný úrad Chtelnica, Okresný súd Piešťany, oznamuje občanovi Marek Benedikovič, nar. 1977, trvale bytom Obec Chtelnica, že mu na Obecný úrad v Chtelnici bola doručená listová zásielka.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade Chtelnica, Nám. 1. mája 495/52 v úradných hodinách:
Pondelok: 7,30 hod. – 12,00 hod., 13,00 hod. – 16,00 hod.
Utorok: 7,30 hod. – 12,00 hod., 13,00 hod. – 16,00 hod.
Streda: 7,30 hod. – 12,00 hod., 13,00 hod. – 17,30 hod.
Piatok: 7,30 hod. – 12,00 hod., 13,00 hod. – 14,30 hod.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Po tejto lehote bude písomnosť vrátená späť.

Dátum vyvesenia: 05.04.2017