Najkrajšia fotografia

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 7. ročník súťaže

Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP

Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do súťaže, kde môžu prezentovať svoje územie a to, čo je v ňom zaujímavé, originálne a výnimočné a zachytiť to na fotografii. Uzávierka prihlášok do súťaže je 19. mája 2017.  Zaregistrované fotografie budú zverejnené na Facebookovej funpage NSRV SR , kde bude môcť verejnosť za ne hlasovať. Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2017. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet „likeov“ v danej kategórii.