FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ OKO DOLNÉHO POVAŽIA

OBEC SILADICE

SI VÁS DOVOĽUJE POZVAŤ K ÚČASTI NA TREŤOM ROČNÍKU FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

OKO DOLNÉHO POVAŽIA

TÉMA NESIE NÁZOV

 VODA

Bližšie informácie: Oko Dolného Považia