Cyklojazda Piešťany – Vrbové

inštitút pre trvalo udržateľný vývoj, n. o. usporiada

29. apríla 2017

medzi 10:00 – 13:00

ZELENÚ CYKLOJAZDU

po trase Piešťany – Vrbové

Pelotón odštartuje o 10:00 z areálu Elektrárňa Piešťany,

na Staničnej ul. 2334/51, v Piešťanoch

účel:

Podujatie je venované spusteniu petície podporujúcej zámer obcí, zúčastnených v združení Zelená cesta:

„Konverzia nefunkčného násypu železničnej trate Piešťany – Vrbové na cyklo-dopravnú komunikáciu“ zámer:

Projekt odzrkadľuje celosvetový trend príklonu k cyklistickej mobilite a zdravému spôsobu života.
Je v súlade s viacerými národnými, ako aj európskymi stratégiami, ako sú:
• Národná stratégia na rozvoj cyklotrás pre obdobie 2016 – 2020
• Európska stratégia udržateľnej dopravy
• Európska stratégia nízkoemisnej dopravy
• Stratégia Európa 2020 – mobilita pracovnej sily, ktorá v regionálnom meradle vychádza v ústrety potrebám ľudí, pracujúcich v priemyselnom parku Trebatice
• Je napojením „Modrej cesty“  nadregionálnej cyklotrasy Vrbové – Morava

Súčasťou podujatia bude otvorenie cykloservisu eSKaSpot

 

Nezabudnite si prilbu a reflexné prvky!

Podujatie sa uskutoční za normálnej premávky

Usmernenie účastníkov zaistí usporiadateľská organizácia v spolupráci s príslušníkmi Mestskej polície Piešťany

Trasa meria cca 8km, účasť na podujatí je na vlastnú zodpovednosť

V prípade nepriaznivého počasia sa jazda uskutoční v náhradnom termíne

 

Podujatie je povolené v zmysle § Zákona 135/1961 Zb.,O pozemných komunikáciách (Cestného zákona) v znení neskorších predpisov a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. a to na ceste II. triedy č. 499; na 60,560 až 68, 470km; medzi obcami Piešťany a Vrbové(cca 8km)

Podporujú: FAXCOPY; Q7 DIGITAL MEDIA;

eSKaSpot; inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj