Pozvánka na zasadnutie OZ

Dňa 15. marca 2017, t. j. v stredu o 17.00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu v Chtelnici uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Viac informácií nájdete v priloženom súbore: