Zmena vývozu odpadu

OPS oznamuje, že  z technických príčin sa plánovaný vývoz komunálneho odpadu uskutoční budúci týždeň.