Rezervácia jarmočných miest 2016 – upozornenie predajcov

U P O Z O R N E N I E

Upozorňujeme všetkých predajcov, ktorí majú rezervované predajné miesta (http://www.chtelnica.sk/rezervacia-predajnych-miest-jarmok/) aby dňa 21.05.2016 v čase do 07:00 hod. mali postavené stánky na rezervovaných miestach. V prípade, že stánok nebude postavený, rezervované miesto bude po 07:00 hodine ponúknuté ďalšiemu záujemcovi o predajné miesto.