Rezervácia jarmočných miest 2015 – upozornenie predajcov

Obec Chtelnica oznamuje predajcom, ktorí majú záujem o predajné miesta na jarmoku v Chtelnici, ktorý sa uskutoční dňa 16.5.2015, že si ich môžu rezervovať na nasledujúcej stránke.

 

U P O Z O R N E N I E

Upozorňujeme všetkých predajcov, ktorí majú rezervované predajné miesta (http://www.chtelnica.sk/rezervacia-predajnych-miest-jarmok/) aby dňa 16.05.2015 v čase do 07:00 hod. mali postavené stánky na rezervovaných miestach. V prípade, že stánok nebude postavený, rezervované miesto bude po 07:00 hodine ponúknuté ďalšiemu záujemcovi o predajné miesto.