Zastavovacia štúdia pre IBV v lokalite Záhradná ulica v obci Chtelnica

Vypracovaná zastavovacia štúdia pre investičnú bytovú výstavbu v lokalite Záhradná ulica (medzi Námestím 1. mája a Tehliarskou ulicou).