Zmena – Zberný dvor

 

Od začiatku tohto mesiaca je Zberný dvor v Dubníku otvorený podľa nových prevádzkových hodín.

 

Deň Prevádzkové hodiny:
pondelok, streda od 15,00 do 17,00 hod.
sobota od 10,00 do 13,00 hod.
ostatné dni a sviatky mimo prevádzky

 

Ďakujeme, že nevynášate smeti mimo Zberného dvora!