Poplatky a pravidlá k užívaniu tenis. kurtov

 

Jednorázový lístok:
Dospelí: 3,50 € za každú načatú hodinu
Žiaci 1,70 € za každú načatú hodinu

 

Permanetka:
1 mesiac: 1 hodina týždenne 12,- €
1 mesiac: 2 hodiny týždenne 24,- €
Celá sezóna 1 hodina týždenne 50,- €
Celá sezóna 2 hodiny týždenne 100,- €

 

Poplatky za rakety a loptičky: 1,- €

 

Pravidlá správania sa na kurtoch
  • dodržiavať objednaný čas, v rámci ktorého sú hráči povinní kurt upraviť
  • dodržiavať poriadok a čistotu (kurty a okolie)
  • vstup na kurty iba hrajúci hráči

 

Tel. objednávanie kurtov: 0903 401 344

 

Prevádzka kurtov
  • Po – So : Podľa objednávky hráčov
  • NE: od 14.00